• +420 775 62 75 75
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Non-stop

Hlukové studie

Studie hluku slouží jako podklad pro hodnocení hluku a jeho dopad na zdraví člověka. Vypracování hlukové studie je často požadováno jako nezbytná součást dokumentace pro hodnocení vlivů na životní prostředí, ale také pro územní nebo stavební řízení. V hlukové studii se formou výpočtového modelu, který provádíme prostřednictvím výpočetního programu HLUK+ vždy v posledních verzích a upgradech, určuje hluková zátěž zamýšlených staveb nebo určitého území. Tento způsob určení hlukové zátěže dokáže nahradit samotné měření hluku, které je časově i finančně nákladnější. Na základě Dodatku č. 1 k „Postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ lze nahradit měření hluku výpočtem tzv. hlukovou studií. Úkolem hlukové studie je určení hodnot hlukové zátěže chráněných prostor staveb, jejich porovnání s platnou legislativou a v případě překročení doporučených hodnot návrh vhodných úprav pro snížení hlukového zatížení objektu.