Časté dotazy

Zavolejte nám

+420 775 62 75 75

Navštivte nás

Sedláčkova 209/16, Plzeň

Napište nám

info@studiehluku.cz

Jsme tu pro vás

non-stop

Časté dotazy

Měření hluku není bezpodmínečně nutné. Na základě Dodatku č. 1 k „Postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů při dodržování ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ lze nahradit měření hluku výpočtem tzv. hlukovou studií.

Toto metodické usměrnění vydané ministerstvem zdravotnictví České republiky v Praze dne 10. 5. 2016 pod č. j. MZDR 32493/2016-4/OVZ ulevuje žadateli o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku od nutnosti striktního dodržení § 77 zákona č. 258/2000 Sb. na měření hluku.

Dokument říká, že pokud se stavba umisťuje ke zdroji hluku do území, které není zasaženo nadlimitním hlukem, nejsou pro stavebníka žádná omezení, resp. není povinnost realizovat protihluková opatření. Prokázat, že dané území není zatíženo zdrojem (nadlimitního) hluku, lze výpočtem. Hluková studie zpracovaná výpočtem je podmíněná deklarací, že vypočtená hodnota je o více než 3,0 dB nižší, než hodnota relevantního hygienického limitu. Hodnota 3,0 dB představuje dostatečnou rezervu pro zajištění shody výpočtu a případného měření.

Vzdálenost při zpracování hlukové studie nehraje významnou roli. Hlukové studie zpracováváme po celé České republice – Plzeň, Praha, Brno, Ostrava. Základ modelace tvoří digitální model reliéfu a polohopis, který pro danou lokalitu zakoupíme v Geoportálu ČÚZK. Model výpočetního prostoru je tedy naprosto přesný. Následný terénní průzkum lokality se provádí až v případě, kdy se jedná o velice složitou situaci a zpracovatel se s lokalitou potřebuje seznámit osobně.

Doba zpracování hlukové studie vždy závisí na složitosti konkrétního zadání a rychlosti obdržení potřebných podkladů. Hluková studie pro rodinný dům je obvykle zpracována v řádu několika dnů. Stejně tak hluková studie pro bytový dům a vyhodnocení hluku z tepelného čerpadla. Hluková studie pro hluk z průmyslu trvá delší dobu, než hluková studie pro rodinný dům nebo tepelné čerpadlo, ale většinou doba zpracování nepřesáhne týden. U hlukové studie pro hluk z železniční dopravy je nutné upozornit, že doba zpracování je přímo závislá na rychlosti dodání podkladů od Správy železniční dopravní cesty, kde o ně zdarma zažádáme, ale nejednou jsme podklady obdrželi až za 30 dnů.

Naše společnost nabízí bezkonkurenční službu zpracování hlukové studie do 24 hodin od obdržení podkladů. Tato služba je určena pro stavebníky, pro které je doba zpracování hlukové studie zcela prioritní.

Pokud Vás zajímá doba zpracování hlukové studie pro Váš záměr, neváhejte a využijte náš kontaktní formulář nebo nás kontaktujte přímo na adrese info@studiehluku.cz či na telefonním čísle +420 775 62 75 75. Obratem od nás obdržíte zdarma nabídku našich služeb.

Cena hlukové studie se vždy odvíjí od časové náročnosti zpracování hlukové studie.

Dalším důležitým faktorem ovlivňující cenu hlukové studie je dostupnost potřebných podkladů. V případě, že nejsou k dispozici potřebné podklady například pro zpracování hlukové studie pro hluk z dopravy, tak je nutné provést dopravní průzkum, který následně ovlivní celkovou cenu za zpracování hlukové studie. Dopravní průzkum je většinou poměrně časově náročný a zaměstná našeho odborníka přes dopravu na několik dnů.

Ne vždy však absence podkladů ovlivní cenu za zpracování hlukové studie. Naší snahou je co nejméně zatěžovat klienta sháněním potřebných podkladů, proto se snažíme zajistit si potřebné podklady svépomocí. V případě hlukové studie pro tepelné čerpadlo je zpravidla nutné obstarat podklady od hlučnosti venkovní kondenzační jednotky. Za obstarání podkladů tohoto typu si samozřejmě nebudeme účtovat ani korunu a obstaráme si je zcela zdarma. Stejně tak si neúčtujeme žádné poplatky za vyžádání podkladů od Správy železniční dopravy cesty, kde o podklady potřebné pro zpracování hlukové studie pro hluk z železniční dopravy zdarma zažádáme.

Pokud Vás zajímá cena za zpracování hlukové studie pro Váš záměr, neváhejte a využijte náš kontaktní formulář nebo nás kontaktujte přímo na adrese info@studiehluku.cz či na telefonním čísle +420 775 62 75 75. Obratem od nás obdržíte zdarma nabídku našich služeb.

Postup v případě překročení hygienického limitu se odvíjí podle toho, zda je stavební záměr zasažen nadlimitním hlukem nebo stavební záměr zatíží své okolí nadlimitním hlukem.

V případě zasažení stavebního záměru nadlimitním hlukem je nutné posoudit, zda lze nadlimitní situaci vyřešit výstavbou překážky, která odcloní hlučnost zdroje hluku natolik, že dojde ke splnění hygienických limitů. Za zmíněnou překážku lze považovat například plné oplocení, zemní val a nebo přímo protihlukovou stěnu. Výsadbu živého plotu nelze považovat za dostatečné protihlukové opatření.

Pokud z nějakého důvodu nelze ovlivnit nadlimitní situaci výstavbou překážky je důležité brát ohled na požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště a oken dle normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Jediný prvek, který následně ochrání chráněné vnitřní prostory před nadlimitním hlukem je zmíněný obvodový plášť a okna. Obvodový plášť a okna musí splnit požadavky normy ČSN 73 0532 a stavební záměr je tedy nutné této normě přizpůsobit. V případě, že jsou všechna okna v chráněném vnitřním prostoru zasažena nadlimitním hlukem je nutné zajistit výměnu vzduchu bez nutnosti otevírat tato okna. Okna samozřejmě můžou zůstat otvíravá.

Spojte se s námi